Informatie

De Stichting Rechtswinkel Maastricht verleent kosteloos juridisch advies aan mensen of groepen die op een andere manier moeilijk tot hun recht komen. De stichting is in eerste instantie opgericht om mensen met lagere inkomens gratis juridisch advies te geven.

De Rechtswinkel procedeert niet; zij geeft informatie en/of advies.

De medewerkers doen dit werk op vrijwillige basis; d.w.z. dat zij hiervoor geen vergoeding ontvangen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is financieel afhankelijk van subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand en vrijwillige giften van de bezoekers aan het spreekuur.

De Rechtswinkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de adviezen die zij verstrekt heeft.